Η Curvglass χρησιμοποιεί την μέθοδο της βαρύτητας μέσω της οποίας το γυαλί θερμαίνεται σε ειδικά διαμορφωμένο φούρνο, μαλακώνει και υιοθετεί το σχήμα του καλουπιού που έχει κατασκευαστεί βάση του πρότυπου σχήματος. Αυτή η μέθοδος εξασφαλίζει ομοιόμορφες καμπύλες επιφάνειες με τις μικρότερες οπτικές αλλοιώσεις.

Έχουμε την δυνατότητα καμπυλότητας γυαλιών διαστάσεως μέχρι 3x2m και κατασκευής τους σε διπλά καμπύλα γυαλιά ασφαλείας (laminated) ή διπλά μονωτικά γυαλιά ασφαλείας (double glazed) οποιουδήποτε συνδυασμού.

Εφαρμογές καμπύλου γυαλιού:

  • Σκάλες
  • Παράθυρα
  • Θόλοι
  • Βιτρίνες
  • Γραφεία υποδοχής
  • Εκθέσεις αυτοκινήτων